• Mellanskog

  Mellanskog är skogsägare som samverkar för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Mellanskog verkar för marknadsmässiga virkespriser, samt erbjuder skoglig service som gör det enklare att äga och sköta skog. Totalt ägs Mellanskog av 30 000 skogsägare som har valt att vara skogsägare hos Mellanskog. Medori tog fram konceptidé för Mellanskogs medverkan vid MellanskogsElmia, en av de större skogsmässorna i Sverige med ca 5000 besökare. I uppdraget var Medori eventbyrå för hela projektet med konceptarbetet där vi tog arbetade fram mässmaterial, skyltar, aktiviteter och skapade helheten i montern. En viktig del för Mellanskog var att få mässbesökarna att känna sig välkomna in i montern, vi skapade en varm och familjär “komma hem känsla” på ett mycket uppskattat sätt.

 • Med stort engagemang och mycket energi visade Medori sin bredd på kreativa idéer som resulterade i ett nytt mässkoncept för MellanskogElmia mässan. Montern fick mycket positiv feedback från Mellanskogs representanter och mässbesökare. Vi är så nöjda med helhetsupplägget som Medori stod för.

  • Fredrik Rosén
  • Affärs- och verksamhetsutvecklare, Mellanskog
 • Se Mellanskogs webbplats här
 • Vad gjorde Reklambyrån?

  • Eventbyrå
  • Konceptidé för mässmontern
  • Skyltmaterial
  • Kul att ni hittade till just vår reklambyrå!

  • Lämna ditt nummer så ringer jag upp dig.