Så jobbar vi på Medori

Varumärkesstrategi
Strategin är ett viktigt första steg i den kreativa utvecklingsprocessen. En tydlig strategi fungerar som en referenspunkt, en vision. Utan den riskerar vi att den blir en hit-or-miss kostnad. Vi arbetar nära våra kunder för att ska få de allra nödvändigaste insikterna som ligger till grund för en strategisk ram. Genom samtal, workshops och andra informationsinsövningar kristalliserar vi ut de viktigaste delarna i varumärkets grundsatser och definierar dess unika position i världen.

• Värdeord workshop
• Kommunikationsplattform
• Namngivningssystem
• Marknadsplaner

Märkesidentitet
Vi gör det komplexa enkelt, tydligt och attraktivt! Vare sig vi mejslar fram en ny identitet, eller utvecklar en befintlig identitet består vårt team alltid av designers och projektledare. Arbetsgruppen arbetar hand i hand för att utveckla en identitet som kapslar in vår kunds varumärke, särskiljer dem från deras konkurrens, och gör ett bestående intryck på sin publik.

• Identitet (grafisk identitet)
• Grafisk manual med riktlinjer
• Brand books

Koncept och design
Vi kombinerar starka visuella, kraftfullt berättande och bäst-i-klassen produktion för att skapa engagerande och minnesvärda varumärkesupplevelser. Vare sig vi skapar ett event, utformar kommersiell förpackning eller bearbetning av en hel kampanj, så förlänger vi samma uppsättning visuella och tonala principer för att säkerställa en sammanhållen och konsekvent varumärkesupplevelse. Det är där allt kommer tillsammans.

• Event och mässor
• Kampanjer
• Webb (digital marknadsföring)
• Print
• Förpackning
• Layout och original
• Produktion